به گزارش وبلاگ  معرفی زیبا ترین املاک کشور

در ساخت خانه های ایرانی شاهد وجود معماری های مختلفی می باشیم که اگر به دقت به آن نگریسته شود متوجه خواهیم شد که با توجه به اقلیم و آب و هوایی که خانه در آن واقع شده است می توان خانه هایی با سبک های مختلف طراحی شده را در نظر گرفت.

در معماری سنتی در آب و هوای خشک و گرم یک نوع معماری، در آب و هوای شرجی نوع دیگری از معماری و در مورد انواع آب و هوا با اقلیم گوناگون شاهد وجود معماری و طرح هایی می باشیم که تنوع بسیار بالایی دارند و هر کدام از آنها از نظر ظاهری نیز با یکدیگر متفاوت می باشند.

ارزیابی انواع معماری با توجه به شرایط در نظر گرفته شده نیازمند به نظرات کارشناسی و حرفه ای می باشد و فرهنگ ایرانی غالب که از قدیم در کشور ما در مناطق مختلف به صورت متفاوت و متنوع حاکم بوده است.

در مورد معماری قدیمی و سنتی ایرانی که برگرفته از فرهنگ ایرانی می باشد و در حوزه فرهنگ ایرانی طراحی و اجرا می شده آثاری زیبا خلق شده که می توان این آثار را از انواع دیدنی در مورد جوانب معماری آنها در نظر گرفت.

توانایی استفاده از مصالح هماهنگ با اقلیم های مختلف و بهره گیری زیاد و مناسب از فضا و محیطی که خانه در آن ساخته می شد از ویژگی های متمایز معماری خانه در سبک های قدیمی می باشد که آثاری شگرف خلق کرده اند.

کلمات کلیدی: اقلیم های مختلف، معماری خانه، معماری سنتی ایرانی، معماری قدیمی، انواع معماری، ساخت خانه، خانه های ایرانی، نوع معماری، سبک های مختلف خانه، جوانب معماری، حوزه فرهنگ ایرانی