به گزارش وبلاگ  معرفی زیبا ترین املاک کشور

عوامل زیادی بر خرید و فروش واحدهای مسکونی و معاملات ملکی می توانند تاثیرگذار باشند. عواملی که از طریق آنها می توانیم به پیش بینی هایی بر بازار آینده مسکن و نحوه عرضه املاک مسکونی و واحدهای مسکونی پی ببریم.

خرید و فروش املاک مسکونی و واحدهای مسکونی در گرو عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تغییر می کنند. از مهم ترین عواملی که می تواند تحرک در بازار مسکن را به وجود آورد افزایش قدرت مردم برای خرید واحد مسکونی و آپارتمان های مسکونی می باشد.

برای افزایش قدرت خرید مردم لازم است سیاست های پولی و بانکی اصلاح شوند به نحوی که نرخ سود بانکی و همچنین مدت بازپرداخت وام مسکن تا حد معقولی تعدیل شود تا افزایش سود بانکی قدرت خرید واحد مسکونی و املاک مسکونی را پایین نیاورد.

تحرک در بازار مسکن و خرید و فروش واحدهای مسکونی در گرو کاهش قیمت زمین مسکونی نیز اتفاق می افتد. بخش عمده ای از قیمت مسکن و قیمت واحدهای مسکونی را قیمت زمین تعیین می نماید.

ایجاد تسهیلات بانکی و وام مسکن باید در جهت رشد خرید و فروش واحدهای مسکونی و املاک مسکونی باد تا بتواند عاملی برای عرضه مسکن و تقاضا برای خرید ملک مسکونی و ساختمان های مسکونی باشد.

کلمات کلیدی: خرید و فروش املاک مسکونی و واحدهای مسکونی، بازپرداخت وام مسکن، کاهش قیمت زمین مسکونی، تسهیلات بانکی و وام مسکن، خرید ملک مسکونی و ساختمان های مسکونی