به گزارش وبلاگ  معرفی زیبا ترین املاک کشور

تعداد معاملات رهن و اجاره برای داشتن خانه ای خوب و یا معمولی در فصول مختلف و زمان جابجایی زیاد می شود و این امر حاکی از گرانی قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد برای خرید خانه می باشد که در نهایت سبب می شود آنها سال های سال مستاجر بمانند.

اگرچه که هر ساله افزایش قیمت اجاره بها در مورد آپاتمان های مختلف و واحدهای مسکونی اعمال می شود و به طور کلی مواردی که برای اجاره وجود دارد دارای قیمت بالایی برای انجام معاملات رهن و اجاره هستند اما همچنان گرمی این بازار حفظ شده است و به خصوص در فصل تابستان تعداد این معاملات بیشتر می باشد.

هر اندازه که بتوان شاهد انجام معاملات رهن و اجاره با تعداد بیشتر در بنگاه های معاملات مسکن بود این امر می تواند گرمی بازار رهن و اجاره را نشان دهد.

بسیاری از مستاجران ترجیح به جابجایی و بستن قرارداد معامله اجاره در فصل تابستان می باشند چون در این فصل تعطیلی مدارس وجود دارد و تعداد موارد رهن و اجاره بیشتر می شود و در نتیجه انتخاب واحد مورد نظر برای معامله راحت تر صورت می گیرد.

اگرچه که با افزایش مقدار تسهیلات امید به بهتر شدن بازار مسکن و خرید و فروش خانه انتظار می رفت اما به دلیل سود زیاد وام های بانکی تعداد متقاضیان برای وام مسکن کاهش یافته است و همچنان ترجیح بر اجاره نشینی وجود دارد.

کلمات کلیدی: بازار مسکن، خرید و فروش خانه، وام های بانکی، وام مسکن، اجاره نشینی، معامله اجاره، رهن و اجاره، بنگاه معاملات مسکن، قیمت اجاره بها، آپارتمان های مختلف، واحدهای مسکونی، خرید خانه، خانه خوب