به گزارش وبلاگ  معرفی زیبا ترین املاک کشور

اگرچه با توجه به نرخ تورمی که وجود داشت قیمت خرید و فروش مسکن در سال های گذشته با افزایش زیادی مواجه شد و در نهایت منجر به رکود در این بازار گردید و کم شدن تعداد معاملات مسکن نشان از رکود و از رونق افتادن این بازار دارد.

هر اندازه که تورم بیشتر می شد قیمت مسکن افزایش بیشتری داشت تا این که به یک ثبات قیمتی رسید و این ثبات قیمتی به دلیل از رونق افتادن بازار مسکن بود.

اگر در قیمت سایر موارد تورم و افزایش قیمت وجود نداشته باشد در مورد قیمت مسکن و خانه نیز با افزایش قیمت مواجه نخواهیم بود که این امر در مورد خرید و فروش خانه صدق می کند و در مورد بازار معاملات رهن و اجاره به شکل دیگری بیان می گردد.

در بازار رهن و اجاره به دلیل رونق داشتن معاملاتی که در این زمینه وجود دارد می توان مشاهده کرد که همچنان تعداد معاملات برای رهن و اجاره زیاد می باشد و هر ساله افزایش نرخ اجاره بها همراه با این امر وجود دارد. در مورد شهرهای بزرگ می توان بیان کرد که حداکثر افزایش قیمت اجاره بها که مورد قبول و پذیرش جامعه واقع می شود 7 تا 10 درصد می باشد و در مورد شهرهای کوچک ثابت ماندن قیمت اجاره بها وجود دارد.

کلمات کلیدی: بازار رهن و اجاره، نرخ اجاره بها، معاملات رهن و اجاره، قیمت اجاره بها، خرید و فروش خانه، بازار معاملات رهن و اجاره، قیمت مسکن، قیمت خانه، خرید و فروش مسکن، معاملات مسکن، بازار مسکن

منبع خبر