به گزارش وبلاگ  معرفی زیبا ترین املاک کشور

معماری با هر سبک و سیاقی که در ساختمان اجرا شود در نهایت سازه ای مطلوب را باید به ارمغان بگذارد و کاربرد نور در معماری و سبک های مختلف معماری بسیار مهم است و به هر میزان که به شکلی درست از نور استفاده شود سازه دارای اثری زیبا و مناسب می شود.

تکنیک های مختلفی از معماری برای استفاده از طیف رنگی صورت می گیرد تا درخشش مناسب برای خانه و فضای داخلی ساختمان به وجود بیاید و در نهایت یک سازه با نور کافی برای ساختمان ایجاد گردد.

در طراحی مدرن نور یک مسئله مهم می باشد که به هر اندازه تخصصی و مناسب اجرا شود در نهایت یک سازه مناسب تخصصی ایجاد می شود. برای هر محیطی که کاربری خاصی دارد باید نور و شرایط مناسب برای نورپردازی به شکلی درست اجرا گردد. هر نوعی از فضا که استفاده خاص دارد مانند محیط کار و محیط مطالعه باید دارای نور کافی باشد و این طیف نوری باید در شکلی مناسب طراحی و اجرا شود.

در معماری سنتی استفاده از انواع طیف نوری به شکلی گسترده صورت می گیرفت و نورپردازی در معماری کلاسیک دارای جنبه ای مهم و اساسی بود اما در مورد معماری مدرن استفاده از طیف نور به شکل های مختلفی می باشد.

نه تنها استفاده از نور در شکل های مختلف بلکه استفاده از طیف های رنگی مختلف می تواند سبب شود که فضا دارای نور مناسبی شود و در نهایت با استفاده زا رنگ های روشن فضا بزرگتر به نظر می رسد و از نظر نور نیز با مقدار نور مناسب دیده می شود.

کلمات کلیدی: فضای بزرگتر، معماری سنتی، نورپردازی در معماری کلاسیک، معماری مدرن، سازه مناسب تخصصی، فضای داخلی ساختمان، سازه با نور کافی، تکنیک های مختلف معماری، سازه مطلوب، نور در معماری