به گزارش وبلاگ  معرفی زیبا ترین املاک کشور

ساخت واحدهای مسکونی نوساز در قسمتی از شهرهای بزرگ که دارای زمین های گران قیمت می باشند، نمی تواند نیاز افراد را در ارتباط با مسکن و خانه دار شدن حل کند.

ساخت واحدهای مسکونی نوساز در مناطق شمالی شهرها و مناطقی که گران قیمت هستند باعث شده تا تقاضا و تولید مسکن و آپارتمان های مسکونی با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند.

ساخت واحدهای مسکونی گران قیمت باعث بروز مشکلات مختلفی برای سرمایه گذاران می شود که از جمله آن ها می توان به هدر رفت سرمایه و یا خواب سرمایه اشاره کرد. در حالی که ساخت واحدهای مسکونی نوساز در مناطق خوب و گران قیمت شهرهای بزرگ در حال ساخت و ساز می باشد، بسیاری از خانوارها در حاشیه شهرها با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کنند.

یکی از موارد بسیار مهمی که در بخش مسکن و ساخت واحدهای مسکونی باید مورد توجه قرار گیرد، بهبود وضعیت ساکنین در حاشیه شهرها و بافت های فرسوده می باشد.

ساکنین بافت های فرسوده و حاشیه شهرها از وضعیت بد مسکنی رنج می برند. بهسازی و بهبود وضعیت مسکن حاشیه نشینان شهرهای مختلف و بافت های فرسوده باید در برنامه دولت در زمینه مسکن قرار گیرد.

هماهنگ نبودن عرضه و تقاضا در زمینه صنعت مسکن باعث ایجاد این مشکلات شده است. عرضه و تولید ساختمان های مسکونی نوساز بدون توجه به نیازهای افراد در بخش مسکن تولید می شود. و تولید خانه ها و آپارتمان های مسکونی نوساز بدون توجه به نیاز مردم جامعه نمی تواند مشکلات مسکن آن ها را حل کند.

مهم ترین مسئله در بخش مسکن توجه به نیازهای مردم کشور و بودجه آن ها برای خانه دار شدن و خرید آپارتمان های مسکونی می باشد. تا زمانی که مشکلات مالی افراد حل نشود، بازار مسکن رونق پیدا نخواهد کرد.

نداشتن امکانات کافی از جمله مشکلات ساکنین در بافت های فرسوده شهرها می باشد. بهسازی بافت های فرسوده و توجه به بهبود وضعیت مسکن حاشیه نشینان شهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

کلمات کلیدی: صنعت مسکن، عرضه و تولید ساختمان های مسکونی، خرید آپارتمان های مسکونی، بازار مسکن، حاشیه نشینان شهرهای مختلف، بافت های فرسوده، تولید خانه ها و آپارتمان های مسکونی نوساز