به گزارش وبلاگ  معرفی زیبا ترین املاک کشور

ساخت واحدهای مسکونی و آپارتمان های مسکونی نوساز نیازمند هزینه های زیادی می باشد. برای کمک به خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه بخش های خصوصی در بخش ساخت واحدهای مسکونی نوساز برای این اقشار کمک بزرگی کرده اند.

یکی از کمک های بخش خصوصی در ساخت واحدهای مسکونی نوساز مربوط به ساخت آپارتمان های مسکونی برای مددجویان بهزیستی می باشد. مشارکت بخش خصوصی و کمک به خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه در بخش مسکن را نباید نادیده گرفت.

از جمله اقدامات دیگر بخش های خصوصی در بخش مسکن، خریداری واحدهای مسکونی است که خالی مانده و متقاضاین زیادی ندارد. با خریداری واحدهای مسکونی خالی توسط بخش های خصوصی و سرمایه گذاری برای ساخت واحدهای مسکونی افراد کم درآمد می توان گفت که بخشی از مشکلات مربوط به مسکن افراد کم درآمد حل شده است.

از ان جایی که بخش مسکن در کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، دولت در بخش مسکن راهکارهای مختلفی را برگزیده است و برای عملی شدن این راهکارها سرمایه گذاری کرده است.

با توجه به این موضوع که دولت در بخش مسکن سرمایه گذاری را به صورت غیر مستقیم انجام داده است و بیشتر از طریق بانک ها سعی دارد که مسائل مربوط به مسکن را حل کند، مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بخش مسکن توانسته است بسیاری از مشکلات مربوط به مسکن افراد کم درآمد را حل کند.

بخش خصوصی همچنین در ارتباط با واحدهای مسکن مهر که خالی مانده است اقداماتی را انجام داده و آن ها را خریداری کرده است تا سرمایه و بودجه کافی برای حل مسائل مربوط به افراد کم درآمد در بخش مسکن ایجاد شود.

مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری برای ساخت واحدهای مسکونی توانسته است مشکلات مسکن خانواده هایی که دارای دو معلول می باشند و مددجویان بهزیستی را حل کند.

کلمات کلیدی: مشارکت بخش خصوصی، سرمایه گذاری برای ساخت واحدهای مسکونی، مشکلات مربوط به مسکن افراد کم درآمد، واحدهای مسکن مهر، مددجویان بهزیستی، واحدهای مسکونی نوساز، سرمایه و بودجه