به گزارش وبلاگ  معرفی زیبا ترین املاک کشور

خرید و فروش انواع خانه و آپارتمان یا به عبارتی بازار داد و ستد مسکن و املاک در وضعیت رکود اما نه رکود کامل قرار دارد و و از طرفی می توان معاملات مسکن و خرید و فروش خانه را به شکل های مختلف مشاهده کرد ولی تعداد این معاملات جهت خرید و فروش خیلی زیاد نمی باشد و نمی توان گفت که بازار مسکن به طور کلی از رکود کامل خارج شده و وارد دوره رونق این بازار شده است.

بازار انواع معاملات مسکن  شامل خرید و فروش خانه و انواع واحدهای مسکونی در حال بهتر شدن می باشد و کم کم در حال مشاهده رونق معاملات در این بازار می باشیم و بازار خانه و مسکن زمانی از سکون خارج می شود که پیشرفت مناسبی در تعداد معاملات خانه صورت بگیرد و افزایش تعداد این معاملات در حدی زیاد باشد که بتوان شاهد ساخت و ساز بیشتر در مورد مسکن بود.

خرید و فروش آپارتمان های مختلف و به طور کلی خرید و فروش انواع واحدهای مسکونی در حدی شده است که مانند دوره رکود در معاملات نیست و خرید و فروش تا آن حد ثابت نمی باشد و به حدی افزایش نداشته است که بتوان گفت بازار مسکن رشد مناسبی داشته است.

به هر ترتیب با انجام تعداد بیشتر معاملات خانه و خرید و فروش بیشتر آپارتمان های موجود و واحدهای مسکونی شاهد هستیم که بازار رکود مسکن کم کم به سوی رونق یافتن در حرکت می باشد و این حرکت برای این بازار دوره های بعدی با افزایش تعداد معاملات سبب شکوفایی بازار معاملات مسکن خواهد شد.

کلمات کلیدی: خرید و فروش خانه، آپارتمان های موجود، واحدهای مسکونی، بازار رکود مسکن، بازار معاملات مسکن، خرید و فروش واحدهای مسکونی، رونق معاملات، ساخت و ساز مسکن، بازار داد و ستد مسکن، فروش خانه